ANKA ÜRETEN KADIN DERNEĞİ AMACI VE KURUCULARI
Biz üç kadın bir araya gelip tükettiğimizden çok ürettiğimizle var olmak adına ANKA ÜRETEN KADIN DERNEĞİ’ni kendimizden, zamanımızdan, ailelerimizden, işimizden maddi manevi fedakârlıklar yaparak kurduk.

Derneğimizin amacı; Şiddet gören kadın ve çocuklar, 18 yaşına gelip çocuk esirgeme ve yetiştirme yurtlarından ilişiği kesilecek olan kız çocukları, kader mahkûmları, mahkûm eşleri ve çocukları olmakla birlikte ayrıca farklı alanlarda yardıma muhtaç kadın ve çocukları gerekli yetkili kurumlarla işbirliği yaparak belirlemek ve akabinde onları meslek sahibi yapmaktır.

Yakın zaman projemiz bu olup, bir yıl içerisinde meslek sahibi yaptığımız kadınların üretime geçmelerini sağlamak ve ürettikleri ürünleri pazarlayacağı ortamları oluşturmaktır. Tüm bunları yapabilmek için atölyeler kurmak, satış noktaları sağlamak ve sürdürülebilirliğini sağlamak adına reklam ve tanıtımlarla büyük çevrelere ulaşmaya çalışmaktır.

Takdir edersiniz ki tüm bunları yapabilmek için ciddi bir bütçe gerekiyor. Bunu dernek üye aidatı ya da düzenlenecek yemek vs. gibi etkinliklerle karşılayamayacağımızın bilincinde olduğumuzdan çözümü Türkiye ve Avrupa Birliği’nden hibelere başvurarak tedarik etmek olarak planladık.

Bunun için de ilk iş proje çalışmalarına başlamak adına bu anlamda danışmanlık yapan firmalarla iletişime geçmek oldu. Birçok danışmanlık firması bizimle gönüllü çalışmak istediğini ifade ettiğinde giriştiğimiz işin çok doğru ve ihtiyaç olduğunu bir kez daha anladık.

İletişime geçtiğimiz tüm kurum ve özel kuruluşlar birçok soru ile beraber ilk olarak “Neden kadın ve çocuk?” diye sordular.

Cevabımız; Maddi özgürlüğü olmayan kadın çeşitli yaptırımlarla baskılanmasından kaynaklı özgüvenini yitirmiş olup ne kendine ne etrafındakilere her hangi bir katkı sunamamaktadır. Bu durumun psikolojik baskısı daha ağır ve yıkıcıdır.

Bu bağlamda amacımız; maddi özgürlüğü olmayan kadının kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak olmakla beraber, topluma güçlü kadınlar kazandırmaktır.

Çünkü maddi sorununu aşan kadın daha güçlüdür.

Çünkü biliyoruz ki; güçlü kadın sağlıklı çocuklar yetiştirir.

Çünkü biliyoruz ki; sağlıklı kadın ve çocuk sağlıklı toplumlar demektir.

Çünkü biliyoruz ki; topluma kazandırılmış her kadın önce kendi ekonomisine sonra toplum ekonomisine katkısı tartışılmaz olacaktır.

Çünkü biliyoruz ki; ekonomik bağımsızlığı olan kadın önce kendi yaşantısını sonra girdiği her çevreyi güzelleştirir ve fayda sağlar.

Çünkü biliyoruz ki; kadın ürettikçe var olur. Çünkü kadın bire bin verendir.

Çünkü adı üstünde kadındır o.

Çünkü kadın elini her attığı yere verir çünkü kendisi şifadır.

Anka Üreten Kadın Derneği adına dernek başkanı: Devrim Özcan Kocabaş (Mimar),  dernek genel sekreteri: Seda Türkmen (Esnaf) gönüllü olarak taşın altına elimizi koyduk. Belki de ülkemizin kanayan yaralarının ilk başında gelen bir konu bu. Vatandaşlık görevi bilinciyle üstümüze düşenin fazlasını yapmak adına bir araya gelip, tüm yüreğimizle bu işe soyunduk. Kadınlarla ilgili dinlediğimiz yaşam hikâyeleri zaman zaman boğazımızı düğümlese de duygusallık yerine gerçekçi kararlarla üzerimize düşenin bu olduğuna karar verdik. Dernek ve projelerimiz hakkında bilgi verdiğimiz herkes yürekten kucakladı bizleri. Buradan aldığımız güçle kararlı bir şekilde yolumuza devam edip kararmış yüreklere ışık olmak kendimize verdiğimiz değişmez, değiştirilemez ilk ve son sözümüzdür.